De privacyadviseurs van Ex Lege B.V. (Derya en Nienke) hebben een informatiebrochure samengesteld. Deze brochure biedt u inzage in de nieuwe privacywetgeving én verwijst u naar belangrijke bronnen die u kunt raadplegen tijdens het bestuderen van de wetgeving.

Wij sturen u deze brochure graag (kosteloos!) toe.

Bestellen?
Mail naar info@exlege.nl of bel 050 205 33 22.

Inhoudsopgave
Voorwoord p. 4
1.0 Wat is privacy? p. 5
2.0 De horizontale, verticale en semi-verticale werking p. 6
3.0 De waarde van gegevens p. 9
4.0 Het (nieuwe) wettelijke kader p. 12
5.0 Wat kunnen wij voor u betekenen? p. 21

Preview
3.2 Welke gegevens zijn belangrijk?

Er is niet één soort gegeven dat in alle gevallen even belangrijk is. Daarnaast is het prima mogelijk dat een gegeven nu niet belangrijk is, maar in de toekomst (mogelijk in samenhang met andere gegevens) wel belangrijk wordt geacht.

Ter illustratie wil ik u een kleine opsomming van gegevensverzameling schetsen. Met antwoorden op de onderstaande vragen – die soms door de betrokkene zelf worden beantwoord, maar in dit voorbeeld voornamelijk door de techniek – kan een beeld van één specifieke betrokkene worden verkregen, maar kan ook een beeld worden verkregen van groepen van betrokkenen.

Enkele relevante gegevens

– Is de betrokkene een man of een vrouw?
– Welke leeftijd heeft de betrokkene?
– Waar woont de betrokkene?
– In wat voor wijk woont de betrokkene?
– Hoe is het koopgedrag in de betreffende wijk?
– Welke webbrowser gebruikt de betrokkene?
– Op welke webpagina blijft de betrokkene het langste hangen?
– Via welke webpagina komt de betrokkene binnen en via welke pagina wordt de website verlaten?
– Betaalt de betrokkene direct of laat deze een acceptgiro opstellen?
– Wat voor e-maildomein gebruikt de betrokkene?
– Op welke buttons/afbeeldingen klikt de betrokkene het vaakst?
– Met welke ip-adressen bezoekt de betrokkene de website?